RULES

ÜLDREEGLID
Dj klubi külastaja võtab endale kohustuse järgida dj klubi reegleid.
Suhtub kaasliikmetesse heasõbralikult ja lugupidavalt.
Ei jäta pudeleid ega prügi vedelema.
Klubis on keelatud tarvitada narkootilisi-, alkohoolseid-, psühhotroopseid-, ja nende lähteaineid.
Viibida alkoholijoobes ruumis.

KÜLASTAJA KOHUSTUSED
Hoida klubi tehnikat heaperemehelikult.
Teavitada katkise tehnika ja kadunud eseme puhul dj klubi koordinaatorit.
Kontrollida ennem ruumist lahkumist, et aken oleks kinni, tuli oleks kustus, radiaatorid välja lülitatud, tehnika välja lülitatud sh. kõlarid ja bass.
Tasuda klubile õige aegselt! (Kuutasu puhul esimesel nädalal)
Kirjutada klubis viibimise kuupäev, enda nimi ja allkiri etteantud kausta!

KLUBI ÕIGUSED
Keelata klubis viibida isikul kes on reegleid rikkunud.
Mitte lubada ruumi isikut kes on jätnud klubi tasu maksmata.
Keelata ruumis viibida kõrvalistel isikutel.
Konfiskeerida mahajäänud esemed.
Tühistada külastamis aegasid inimlikel põhjustel.

KLUBI TASUD
Korraline külastus koos juhendajaga 2h 10EUR
Liikme kuutasu 40EUR
Aasta maks 8kuud 240EUR
Vanemal liikmel kehtib kuutasu puhul soodustus -25%